Geberit, Persberichten

Ruimtebesparende hygiënespoeling als onderdeel van het inbouwreservoir

  • 21 juni 2021

Vooruitgang in plaats van stagnatie

Nieuwegein, juni 2021 – Drinkwater is een levensmiddel. Om de hygiëne van het drinkwater te waarborgen moeten de aanvoerleidingen zo worden aangelegd dat er geen verontreinigingen kunnen optreden. In drinkwaterleidingen, die zelden of nooit gebruikt worden, blijft het water langdurig staan. Zulke leidingen bieden ziektekiemen en micro-organismen, als legionellabacteriën, ideale omstandigheden om zich ongemerkt te vermenigvuldigen. Om dat te verhinderen spoelt de Geberit hygiënespoeling de aanvoerleidingen regelmatig door. Geberit biedt nu een hygiënespoeling aan, die in het inbouwreservoir is geïntegreerd.  Deze ruimtebesparende oplossing is vanaf 1 april 2021 verkrijgbaar via de technische groothandel.

In drinkwaterleidingen die zelden of tijdelijk niet gebruikt worden, blijft het water stilstaan. In combinatie met watertemperaturen tussen de 25 °C en 50 °C ontstaan er ideale omstandigheden voor bijvoorbeeld legionellabacteriën om zich ongemerkt te vermenigvuldigen. Dit levert een gezondheidsrisico op. Geberit komt nu voor het eerst met een inbouwreservoir met geïntegreerde hygiënespoeling. Door deze ruimtebesparende oplossing hoeft er geen afzonderlijke hygiënespoeling geïnstalleerd te worden. Dit systeem spoelt de verschillende leidingtrajecten regelmatig door en verhindert zo stilstaand water.

“De Geberit hygiënespoeling in het inbouwreservoir waarborgt de drinkwaterhygiëne zonder extra ruimte in te nemen,” aldus Geberit. “Het is een perfecte oplossing voor als er op een inbouwlocatie al een wc is gepland, omdat er dan in het vertrek een serviceopening minder hoeft te worden aangebracht. Technici kunnen het systeem op de gebruikelijke wijze via de bedieningsplaat bereiken.”

Water besparen
Behalve dat de leidingen worden doorgespoeld, brengt de stroom van water de temperatuur in de leidingen op een niveau dat micro-organismen niet prettig vinden. De ingebouwde temperatuursensoren in de optioneel te installeren volumestroommeters in de betreffende aanvoerleidingen zorgen ervoor, dat alleen de daadwerkelijk benodigde hoeveelheid water wegstroomt. Zo realiseert het systeem de juiste balans tussen drinkwaterveiligheid en waterbesparing.

Geschikt voor alle inbouwsituaties
De in het inbouwreservoir geïntegreerde hygiënespoeling wordt aangeboden voor de Geberit installatiesystemen GIS en Duofix. Deze is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met één of twee wateraansluitingen. Bovendien kan er gekozen worden tussen verschillende versies:

Standaardversie met programmeerbare sturingsmodule en met uitgang voor een potentiaalvrije storingsmelder via digitale I / O.
Uitgebreide versie met programmeerbare sturingsmodule en interne volumestroommeting en digitale I / O en een RS485-interface (ook aan te sluiten op een gebouwbeheersysteem).
Gebouwbeheer-versie zonder sturingsmodule, met interne stroommeting en digitale I/O en een RS485-interface.

Alle versies zijn uit te breiden met externe temperatuur- of volumestroommeters van Geberit, welke in de aanvoerleidingen dienen te worden geïnstalleerd.

“De functies en bedrijfsparameters van de hygiënespoeling kunnen – met uitzondering van de gebouwbeheer-versie – met behulp van de smartphone-app, genaamd Geberit SetApp, en natuurlijk ook bij de spoeling zelf, gemakkelijk geprogrammeerd worden. De klant heeft de mogelijkheid om uit de verschillende spoelprogramma’s de optie te kiezen, die het best op zijn behoeften aansluit. De spoelingen worden vervolgens automatisch doorgevoerd. De besturingsunit rapporteert de spoelingen, de meetwaarden van de sensoren en de objectparameters, zodat de technisch gebouwbeheerder het functioneren van de spoeling regelmatig kan beoordelen,” aldus Geberit. Bij eventuele storingen waarborgt een geïntegreerde terugstroomsensor de veiligheid.

De reservoirs met geïntegreerde hygiënespoeling kunnen met alle handbediende Geberit Sigma-bedieningsplaten worden uitgerust. De in het inbouwreservoir geïntegreerde Geberit hygiënespoeling is vanaf april 2021 in alle uitvoeringen bij de technische groothandel verkrijgbaar.

Infobox drinkwaterhygiëne

Drinkwater is nooit volledig kiemvrij. De concentratie aan bacteriën en kiemen is normaal gesproken weliswaar niet bezwaarlijk en zelfs belangrijk voor de gezondheid van de mens, maar in drinkwaterleidingen met te lang stilstaand water kan wel degelijk acuut gevaar optreden. Immers: stilstaand leidingwater en watertemperaturen van 25 tot 50 °C bieden de ideale omstandigheden voor een snelle vermenigvuldiging van legionella- en andere bacteriën.

Legionellabacteriën worden via fijne waterdruppeltjes, zogeheten aerosolen, zoals die bijvoorbeeld tijdens het douchen ontstaan, door de luchtwegen opgenomen. Als deze bacteriën de longen bereiken, kunnen ze ernstige aandoeningen, zoals de veteranenziekte (legionellose) veroorzaken. Met gepaste maatregelen kan de concentratie aan bacteriën in woon- en kantoorgebouwen zo ver worden teruggebracht dat het drinkwater zonder bezwaar gebruikt kan worden.

 _______________________________

Downloadlink tekst en HR-beelden:
https://www.miespr.nl/geberit-download-ruimtebesparende-hygienespoeling-als-onderdeel-van-het-inbouwreservoir/