Geberit, Persberichten

Geberit SuperTube: ruimte- en tijdwinnend afvoersysteem

 • 12 februari 2019

Gepatenteerde fittingen geven er een nieuwe draai aan

Nieuwegein – Geberit SuperTube is hét innovatieve afvoersysteem voor hoogbouw. Drie geavanceerde – en gepatenteerde – fittingen zorgen bij verdiepingsaansluitingen en bij de richtingverandering in de standleiding voor een continue luchtkolom in de afvoerleiding. Hierdoor wordt er ruimte, tijd en geld bespaard. De installatie van een parallelle omloop- of secundaire ontspanningsleiding is namelijk niet langer nodig. Met het Geberit SuperTube afvoersysteem is de leidingdiameter kleiner en kunnen er horizontale verslepingen tot 6 meter zonder afschot worden geïnstalleerd. Dit levert meer vloeroppervlakte en een hogere plafondhoogte op. Ruimtewinst dus. Naast deze besparing van ruimte is er ook minder materiaal nodig en is de planning en installatie vereenvoudigd, waardoor tijd en geld bespaard wordt. Slim Bekeken!

Met het bestaande Sovent T-stuk is Geberit er al in geslaagd een ruimtebesparende oplossing te bieden voor hoogbouw door een veel hogere afvoercapaciteit in Ø110 mogelijk te maken. De Geberit SuperTube technologie gaat nu een stap verder in dit concept. Verandering van richting in de standleiding vereisten in het verleden altijd een extra omloopleiding. Met de SuperTube is ook deze omloopleiding overbodig.

Hoe het werkt
De Geberit SuperTube technologie is gebaseerd op de perfecte wisselwerking tussen vier systeemcomponenten. Drie geavanceerde – en gepatenteerde – fittingen in combinatie met de bewezen Geberit PE afvoerleiding vormen samen een innovatieve hydraulische oplossing.

GEBERIT PE SOVENT T-STUK Ø110
De geoptimaliseerde productgeometrie van de Geberit PE Sovent T-stuk geleidt het water naar de standleiding en brengt het aan het draaien, waardoor het tegen de buiswand wordt gedrukt. De ontstane ringvormige stroming zorgt voor een stabiele en continue luchtkolom aan de binnenzijde. Dit levert een afvoercapaciteit van 12 l/s op; maar liefst het 3-voudige van een conventionele standleiding Ø110.

GEBERIT PE BOTTOMTURN BOCHT
Aangekomen bij de Geberit PE BottomTurn bocht zorgt een verandering van richting ervoor, dat de watermuur breekt en de ringvormige stroming een gelaagde stroming wordt zonder de luchtkolom te verstoren. Deze verandering vermindert de impuls- verliezen aanzienlijk in vergelijking met conventionele oplossingen.

GEBERIT PE BACKFLIP BOCHT
De gedraaide Geberit PE BackFlip bocht zorgt ervoor dat de gelaagde waterstroom vervolgens weer gaat wervelen, waardoor het water met een draaiende beweging in een ringvormige stroming wordt afgevoerd via de verticale leiding. De interne luchtkolom in de navolgende standleiding blijft hierdoor intact.

Ruimtewinnende installatie
Geberit SuperTube wint ruimte in elke richting. Doordat met een kleinere diameter veel meer water afgevoerd kan worden, zijn er aanzienlijk kleinere schachten nodig. Bovendien is er ook geen afschot meer nodig in de horizontale versleping tot 6 meter lengte. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om plafondophangingen bij een versleping zeer dicht bij het betonnen plafond te plaatsen. Geberit SuperTube creëert hierdoor méér nuttige leefruimte.

Conventioneel systeem versus Geberit SuperTube
Een conventioneel afvoersysteem bereikt een afvoercapaciteit van 12,6 l/s met standleiding van Ø160, gecombineerd met een secundaire ontspanningsleiding Ø110 (max. hoogte 75m) of met een conventionele standleiding Ø200 met omloopleiding (max. hoogte 90m). De oplossing met Geberit SuperTube vereist geen secundaire ontspanningsleiding, terwijl het een maximale afvoercapaciteit van 12 l/s bereikt bij een leidingdiameter van slechts Ø110, ongeacht de hoogte van het gebouw.

Geberit SuperTube – winst in ruimte, tijd en geld:

 • Makkelijk en snel te installeren:
  • Geen parallelle omloop- of secundaire ontspanningsleiding nodig
  • Gebruik van kleinere diameters mogelijk
 • Makkelijk te ontwerpen, eenvoudige planning
 • Minder kans op fouten
 • Ruimtewinnend door:
  • Kleinere schachten, meer plafond hoogte
  • Geen afschot nodig tot 6 meter horizontale versleping

www.geberit.nl/supertube

_______________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor vragen, informatie, beelden en brochures kunt u contact opnemen met:MIES PR, Michelle de Ruiter, Michelle@miespr.nlof tel: +31 6 45740465.